€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- Úvod
€urofinBohemia s.r.o. začátek kontaktu


EUROFIN BOHEMIA s.r.o.
Strměchy 56
Pelhřimov, 393 01
mobil: 776 711219
zbynek.pipal@eurofin.cz
konec kontakt
hlavička
tvorba projektů pro čerpání finančních zdrojů

O firmě

Firma EUROFIN BOHEMIA s.r.o. vznikla počátkem roku 2005 na základě iniciativy a zkušeností skupiny mladých lidí v oblasti managementu, ekonomiky podniku a v neposlední řadě i při tvorbě projektů pro čerpání finančních zdrojů jak z národních tak evropských fondů.

Nedílnou součástí podnikatelského portfolia firmy je tvorba projektů pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů v programovém období 2007 - 2013 prostřednictvím Operačních programů Podnikání a inovace, Doprava, Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, Regionální operační programy - ROP a dalších podpor.

EUROFIN BOHEMIA s.r.o. externě spolupracuje s Českým ekologickým ústavem, Energetickou agenturou, Výzkumným ústavem zemědělským a se skupinou účetních auditorů a softwarových specialistů v oblasti informačních podnikových systémů, plánování a controlingu apod.

Cílem firmy EUROFIN BOHEMIA s.r.o. je pomoci Vám ukázat, jak se částečně dají financovat investiční záměry zemědělských a průmyslových společností, investiční záměry českých měst a obcí a to bez OPERATIVNÍHO LEASINGU, FINANČNÍHO LEASINGU bez BANKOVNÍCH SPLÁTEK A JEJICH ÚROKŮ a bez VLASTNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ.

Chceme Vám ukázat, jak si pomoci při zvyšování movitých i nemovitých zisků a tržních hodnot Vašich firem a zvyšování kvality života v našich městech a obcích.

POJĎME SPOLEČNĚ INVESTOVAT EVROPSKÉ PENÍZE A PŘEMĚNIT JE NA ČESKÉ ZISKY A VYUŽÍT JE PRO KVALITNÍ ŽIVOT OBČANŮ V ČESKÝCH MĚSTECH A OBCÍCH.
EUROFIN BOHEMIA s.r.o. Váš partner.

^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design