€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- Dotace města a obce
hlavička

Dotace pro města a obce

Cílem Evropské Unie je podpora strukturálních změn v jednotlivých regionech soudružnosti, jejichž úroveň HDP na obyvatele měřeno paritou kupní síly je menší než 75% průměru Společenství. Kromě našeho hlavního města PRAHY je to celá naše republika. Tato skutečnost skýtá šanci, pro naše obce a města, financovat přes různé operační programy investiční akce spadající do různých forem obecních potřeb našich občanů.

Nabízíme technickou pomoc pro získání prostředků z REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ (ROP) a INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP).


^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design