€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- Integrovaný operační program
hlavička

Integrovaný operační program (IOP)
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop


^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design