€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- OP Lidské zdroje a zaměstn.
hlavička
25_inner_1.jpg
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Státní podpora se dosud zaměřovala především na tvorbu pracovních míst. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců představují ale stále významnější položku rozpočtu podnikatelů, proto se podpora rozvoje lidských zdrojů stala důležitou součástí podpory podnikání z evropských fondů. Jedná se především o dotace na školení zaměstnanců nebo zavádění standardů jejich rozvoje.


Více informací na www.czechinvest.org/lidske-zdroje-a-zamestnanost
www.strukturalni-fondy.cz/oplzz^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design