€uroFin Bohemia s.r.o. - dotace EU- Dotace průmysl
hlavička
25_inner_1.jpg
Dotace průmysl

S klienty pracujeme na základě vzájemné důvěry a respektu. Naše řešení jsou podložena podrobnou analýzou vstupních informací, které získáváme jak z vlastních zdrojů tak přímo od Vás. Uvědomujeme si etický rozměr práce s citlivými informacemi a garantujeme plně profesionální přístup jak během přípravy, realizace projektu, tak i po jeho ukončení.

Strukturální fondy EU jsou cenným nástrojem pro rozvoj podnikatelského prostředí.

Pro podnikatelské subjekty jsou určeny především operační programy Podnikání a Inovace (OPPI), OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Výzkum a vývoj pro inovace. Částečně pro podnikatele jsou také určeny Regionální operační programy (např. v oblasti cestovního ruchu).


^ nahoru ^
Copyright © €uroFin Bohemia s.r.o.
Created by AVT design